kurs na miłość

Kurs na miłośćSłowo „kurs” kojarzone jest z dwoma ważnymi wydarzeniami w naszym życiu: określeniem celu i kierunku podróży, w którą zamierzamy wyruszyć oraz podnoszeniem swoich kompetencji poprzez uczenie się. „Kurs na miłość” łączy te dwa znaczenia – zapoznaje z wiedzą dotyczącą małżeństwa, ale również inspiruje i zachęca do przemyśleń, czy miłość jest tak naprawdę wspólnym celem podróży przez całe życie.


Ma on swoją już długą historię. Pierwszy kurs na miłość odbył się w marcu 1998 roku. Adresowany był przede wszystkim do studentów chcących w szczególny sposób przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Od samego początku opierał się na zasadzie angażowania słuchaczy – czas na rozmowy w parach, wspólnie wykonywane przez narzeczonych ćwiczenia, multimedia, ewaluacja. A wszystko to w nastrojowej sali Kamieniołomu z kawiarenką, w otoczeniu skał i zieleni.


Kurs na miłość, w relacjach uczestników, jest doskonałą okazją do zatrzymania się w biegu życia i odniesienia swojej relacji do Boga i zastanowienia się nad tym, jaką rolę sprawy religijne będą odgrywały w przyszłym życiu małżeńskim. Zajęcia z zakresu psychologii stwarzają okazję przeanalizowania najistotniejszych kwestii życia rodzinnego takich jak sposoby wzajemnego komunikowania się małżonków, podejście do rodzicielstwa, stosunek do rodziców i teściów. W ramach kursu wiele miejsca poświęca na omówienie zagadnień związanych z seksualnością i planowaniem rodziny. Omawiane są szanse i zagrożenia wynikające ze sfery płciowej.

 

Kurs na miłość to nowoczesna forma przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim. Prowadzony jest przez osoby odpowiednio przygotowane z wykorzystaniem wielu współczesnych technik i metod przekazu.faq

Jakie są warunki uczestnictwa w Kursie?

Kurs na miłość adresowany jest do par przygotowujących się do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim.

Narzeczeni proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W trakcie spotkań nie uwzględnia się zwolnień.

Miejsce spotkań: Sala Kamieniołom ul. Zamoyskiego 2, Kraków

Koszt: 100 zł od osoby (płatne w dniu rozpoczęcia zajęć). Kurs na Miłość odbywa się w ramach działalności duszpasterskiej Parafii Św. Józefa w Krakowie.

Jak działają zapisy?

Zapisy prowadzone są tylko poprzez stronę internetową. Należy w odpowiednim terminie wypelnic formularz zgloszeniowy.

Nie prowadzimy zapisów telefonicznie.

Nawet gdy listy są zamknięte istnieje możliwość zapisania. Na tydzień przed rozpoczęciem kursu wszystkie osoby zapisane proszone są e-mailowo o potwierdzenie swojej obecności lub rezygnację. W przypadku rezygnacji system natychmiast pozwala dopisać w to miejsce kolejnych uczestników. Informacja o tym, że jest 1 wolne miejsce oznacza możliwość zapisania się jednej pary.