kurs na miłość

Aktualne informacje na temat kursów

 

www.strefarodziny.pl
------------------------------------------------------------------------

 

Kurs na miłośćSłowo „kurs” kojarzone jest z dwoma ważnymi wydarzeniami w naszym życiu: określeniem celu i kierunku podróży, w którą zamierzamy wyruszyć oraz podnoszeniem swoich kompetencji poprzez uczenie się. „Kurs na miłość” łączy te dwa znaczenia – zapoznaje z wiedzą dotyczącą małżeństwa, ale również inspiruje i zachęca do przemyśleń, czy miłość jest tak naprawdę wspólnym celem podróży przez całe życie.


Ma on swoją już długą historię. Pierwszy kurs na miłość odbył się w marcu 1998 roku. Adresowany był przede wszystkim do studentów chcących w szczególny sposób przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Od samego początku opierał się na zasadzie angażowania słuchaczy – czas na rozmowy w parach, wspólnie wykonywane przez narzeczonych ćwiczenia, multimedia, ewaluacja. A wszystko to w nastrojowej sali Kamieniołomu z kawiarenką, w otoczeniu skał i zieleni.


Kurs na miłość, w relacjach uczestników, jest doskonałą okazją do zatrzymania się w biegu życia i odniesienia swojej relacji do Boga i zastanowienia się nad tym, jaką rolę sprawy religijne będą odgrywały w przyszłym życiu małżeńskim. Zajęcia z zakresu psychologii stwarzają okazję przeanalizowania najistotniejszych kwestii życia rodzinnego takich jak sposoby wzajemnego komunikowania się małżonków, podejście do rodzicielstwa, stosunek do rodziców i teściów. W ramach kursu wiele miejsca poświęca na omówienie zagadnień związanych z seksualnością i planowaniem rodziny. Omawiane są szanse i zagrożenia wynikające ze sfery płciowej.

 

Kurs na miłość to nowoczesna forma przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim. Prowadzony jest przez osoby odpowiednio przygotowane z wykorzystaniem wielu współczesnych technik i metod przekazu.

--------------------------------------------------------------------------------------------