Formalności

Narzeczeni po odbyciu kursu przedmałżeńskiego zobowiązani są do trzech wizyt w poradni życia rodzinnego. Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach komunikacji małeńskiej, które zastępuje dwie wizyty w poradni.
Zapraszamy na Warsztaty komunikacji dla małżonków i narzeczonych. 
Informacje i zapisy: www.strefarodziny.pl

 

 

Aktualny wykaz poradni życia rodzinnego w diecezji krakoweskiej: Poradnie

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w Kościele katolickim wymaga się spełnienia kilku formalności. Ich opis znajdziecie Państwo: Formalności kościelne